Dr hab. Dorota Matuszko

Doktor habilitowany nauk o Ziemi, geograf, klimatolog, adiunkt w Zakładzie Klimatologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelna Prac Geograficznych, czasopisma wydawanego przez Instytut Geografii I Gospodarki Przestrzennej UJ (http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/), Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klimatologów Polskich.

Znawca chmur, praktykę w ich rozpoznawaniu zdobyła pracując pod koniec studiów jako obserwator na stacji synoptycznej Lotniskowego Biura Meteorologicznego w Krakowie – Balicach.

Autorka ponad stu publikacji naukowych, głównie z zakresu współczesnych zmian klimatu i klimatu miejskiego. Od 1986 roku prowadzi zajęcia dla studentów geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi z podstaw meteorologii, klimatologii fizycznej i stosowanej, biometeorologii i szczególnie przez siebie lubiane, ćwiczenia terenowe.

Kontakt: d.matuszko@uj.edu.pl

Pokaz slajdów wymaga JavaScript.

Reklamy