Dorobek naukowy

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

https://metiklim.wixsite.com/website

Wybrane publikacje

 1. Matuszko, D., Bartoszek, K., Soroka, J., 2023. Long-term variability of the low-level cloud base height in Poland. International Journal of Climatology, 1–17. https://doi.org/10.1002/joc.8041
 2. Bartoszek  K., Łachowski  W., Matuszko  D., 2023. The increase in the proportion of impervious surfaces and changes in air temperature, relative humidity, and cloud cover in Poland. Quaestiones Geographicae 42(1), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań,  25–41.
 3. Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., 2022, Relationships between sunshine duration and air temperature in Poland, Geographia Polonica, 95, 3, 275-290,  https://doi.org/10.7163/GPol.0236
 4. Tomczyk A.M., Bednorz E., Matuszko D., Bartoszek K., Bielec-Bąkowska Z., Wypych A., Wibig J., 2022, Dane i metody badań [w:] A.M. Tomczyk, E. Bednorz (red.) Atlas klimatu Polski (1991-2020), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 12-17.
 5. Matuszko D., Bartoszek K., 2022, Usłonecznienie [w:] A.M. Tomczyk, E. Bednorz (red.) Atlas klimatu Polski (1991-2020), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 37-39.
 6. Matuszko D., Bartoszek K., 2022, Zachmurzenie [w:] A.M. Tomczyk, E. Bednorz (red.) Atlas klimatu Polski (1991-2020), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 84-92.
 7. Matuszko, D. (2022), Klimat tu i teraz, w: Jasikowska, K., Pałasz, M. (red.), Za pięć dwunasta koniec świata. Kryzys klimatyczno-ekologiczny głosem wielu nauk. Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, s. 259–316. za512.uj.edu.pl 
 8. Marsz, A. A., Matuszko, D., & Styszyńska, A. (2022). The thermal state of the North Atlantic and macro-circulation conditions in the Atlantic-European sector, and changes in sunshine duration in Central Europe. International Journal of Climatology, 42(2), 748–761. https://doi.org/10.1002/joc.7270
 9. Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., 2022, Long-term variability of cloud cover in Poland (1971–2020) Atmospheric Research 268, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106028
 10. Bochnakowa A., Matuszko D., 2021,  Les traces de l’influence française dans la terminologie géographique polonaise: le rôle de Jan Śniadecki [in] L. Coudroy de Lille, M. Więckowski, A. Le Blanc, M. Jędrusik (ed) La géographie en partage. Coopérations franco-polonaises hier et aujourd’hui. Paris, Eur’orbem Éditions, Chap. 4, 65-72, 979-10-96978-20-2.
 11. Falarz M., Bielec-Bąkowska Z.,  Wypych A., Matuszko D.,  Niedźwiedź T.,  Pińskwar I.,    Piotrowicz K.,  Ustrnul Z., Bokwa A.,  Filipiak J.,  Graczyk D., Kuchcik M.,  Opała-Owczarek M., Szwed M., Wibig J., 2021, Climate change in Poland – summary, discussion and conclusion [in:] M. Falarz  (ed.) Climate change in Poland: past, present, future. Springer Nature,  Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_24, pp. 561-581.
 12. Falarz M., Małarzewski Ł., Uscka-Kowalkowska J., Matuszko D., Budzik T., 2021, Solar radiation change, [in:] M. Falarz  (ed.) Climate change in Poland: past, present, future. Springer Nature,  Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_8, pp. 177-188.
 13. Falarz M., Wibig J., Matuszko D., Filipiak J., Hajto M., Taszarek M., Bielec-Bąkowska Z., Wypych A., Ustrnul Z., 2021, Homogeneity of climate series, Initial research of climate change in Poland [in:] M. Falarz  (ed.) Climate change in Poland: past, present, future. Springer Nature,  Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_4, pp. 45-68.
 14. Falarz M., Szwed M., Opała-Owczarek M., Kuchcik M., Małarzewski Ł., Piotrowicz K., Niedźwiedź T., Bielec-Bąkowska Z., Bokwa A.,  Filipiak J.,  Matuszko D., Ustrnul Z., Wibig J., Wypych A., 2021, Data and Methods of Investigation [in:] M. Falarz  (ed.) Climate change in Poland: past, present, future. Springer Nature,  Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_3, pp. 29-44.
 15. Falarz M., Opała-Owczarek M., Niedźwiedź T.,  Bielec-Bąkowska Z.,  Wojkowski J.,    Matuszko D.,  Filipiak J., Ustrnul Z.,  Wypych A.,    Lisowska M.,    Bokwa A.,  Błażejczyk K.,  Piotrowicz K., Szwed M., 2021, Initial research of climate change in Poland [in:] M. Falarz  (ed.) Climate change in Poland: past, present, future. Springer Nature, Switzerland  https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_2,  pp. 9-27
 16. Matuszko D., Węglarczyk S., Bartoszek K., Soroka J., Bogdańska B., 2021, Change of sunshine, [in:] M. Falarz  (ed.) Climate change in Poland: past, present, future. Springer Nature,  Switzerland, https://doi.org/10.1007/978-3-030-70328-8_9, pp. 189-215.
 17. Bartoszek K., Matuszko D., 2021, The influence of atmospheric circulation over Central Europe on the long-term variability of sunshine duration and air temperature in Poland, Atmospheric Research, 251 (105427). https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105427
 18. Matuszko A., Matuszko D., 2020, EKOMIASTO – przykład Krakowa, Urban Development Issues, 66, 241–253. DOI: 10.2478/udi-2020-0028
 19. Bartoszek K., Matuszko D., Soroka S., 2020, Relationships between cloudiness, aerosol optical thickness, and sunshine duration in Poland, Atmospheric Research, 245 (105097), 1-13. https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.105097
 20. Bartoszek K, Matuszko D, Węglarczyk S., 2021,  Trends in sunshine duration in Poland (1971 – 2018). International Journal of Climatology41, 73–91. https://doi.org/10.1002/joc.6609
 21. Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., Węglarczyk S., 2020, Sunshine duration in Poland from ground‐ and satellite‐based data, International Journal of Climatology, 40: 4259-4271. DOI: 1002/joc.6460
 22. Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., Węglarczyk S., 2019, Zmienność i zróżnicowanie usłonecznienia w Polsce w latach 1971-2018, na podstawie danych naziemnych i satelitarnych, Variability and diversification of sunshine duration in Poland in the years 1971-2018, on the basis of ground- and satellite-based data[w:] Chojnacka-Ożga, H. Lorenc (red.)Współczesne problemy klimatu Polski,IMGW-PIB, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, 53–65.
 23. Matuszko D., Piotrowicz K., 2018, Związek usłonecznienia i temperatury powietrza na podstawie wieloletniej serii klimatologicznej w Krakowie (1884-2016), Relationship between sunshine duration and air temperature on the basis of long-term climatological series in Krakow (1884– 2016), Przegląd Geofizyczny, 63, z. 1– 2, 1– 15.
 24. Matuszko D., Węglarczyk S., 2018, Long-term variability of the cloud amount and cloud genera and their relationship with circulation (Kraków, Poland), International Journal of Climatology, 38: e1205-e1220, DOI: 10.1002/joc.5445.
 25. Bochnakowa A., Matuszko D., 2018, Ślady wpływów francuskich w polskiej literaturze geograficznej [w:] M. Więckowski, M. Jędrusik, L.C. Coudroy De Lille, A. Le Blanc A. (red.) 2018, Geografia, Wspólne Idee, Wspólne Wizje. Sto lat współpracy polsko-francuskiej, 203–210.
 26. Matuszko D., 2018, Chmury i pogoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  114 s. + 98 wkładka fot. + 2 załączniki (III wydanie) ISBN: 978-83-233-4478-0, (Publikacja uzupełniona i uaktualniona o nową międzynarodową klasyfikację chmur)
 27. Matuszko D., Nowak R., 2017, Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (na przykładzie danych z Krakowa), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, s. B, vol. LXXII,.1, 73-89.
 28. Matuszko D., Kopaczka D., Celiński-Mysław D., 2017, Uwarunkowania klimatyczne turystyki w Wietnamie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, s. B, vol. LXXII, 1, 121-139.
 29. Matuszko D., Soroka J., 2017, Nowa klasyfikacja chmur, Przegląd Geofizyczny, 62, 1-2, 83–100.
 30. Piotrowicz K., Matuszko D., 2017, Wpływ zmian klimatu na walory turystyczne Krakowa [w:] M. Drewnik, M. Mika (red.) Człowiek i jego działania. Spojrzenie Geografa, IGiGP UJ, Kraków, 207-214.
 31. Matuszko D., Piotrowicz K., 2017, Pogoda podczas ważnych wydarzeń w życiu Profesora Włodzimierza Kurka [w:] M. Drewnik, M. Mika (red.) Człowiek i jego działania. Spojrzenie Geografa, IGiGP UJ, Kraków, 31-33.
 32. Kudłacz K., Matuszko D. 2016, Adaptacja do zmian klimatu a planowanie przestrzenne, [w:] Program szkoleniowy dla pracowników administracji samorządowej z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, Instytut Rozwoju Miast, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, R. VIII, 160-187. http://mib.gov.pl/files/0/1797727/SKRYPTszkoleniedlapracownikwadministracjisamorzdowej28022017.pdf
 33. Soroka J., Benedyk M., Matuszko D., 2016, Opady marznące i gołoledź w Hornsundzie (SW Spitsbergen), Problemy Klimatologii Polarnej, 26: 37-58.
 34. Matuszko D., Soroka J., 2016, Charakterystyka odwilży w Hornsundzie (SW Spitsbergen), Problemy Klimatologii Polarnej, 26: 59-70.
 35. Matuszko D., Celiński-Mysław D., 2016, Warunki solarne Krakowa i możliwości ich wykorzystania w helioenergetyce. Acta. Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 15(1), 103–111.
 36. Matuszko D., 2016, Usłonecznienie w miastach na podstawie wybranych stacji w Europie, Acta Geographica Lodziensia, 104: 45–56.
 37. Kudłacz K., Matuszko D., 2016, Sytuacje meteorotropowe w Rzeszowie, Acta Geographica Lodziensia, 104: 163-171.
 38. Matuszko D., Celiński-Mysław D., Soroka J., 2015, Usłonecznienie w Arktyce europejskiej i Grenlandii na podstawie danych z wybranych stacji strefy polarnej, Problemy Klimatologii Polarnej, 25, 127-138.
 39. Matuszko D., Piotrowicz K., 2015, Cechy klimatu miasta a klimat Krakowa (Characteristics of urban climate and the climate of Krakow) [w:] P. Trzepacz, J. Więcław-Michniewska, A.Brzosko-Sermak, A. Kołoś (red.) Miasto w badaniach geografów, T. 1, IGiGP UJ, Kraków, 221-240.
 40. Matuszko D., Węglarczyk S., 2015, Relationship between sunshine duration and air temperature and contemporary global warming, International Journal of Climatology, Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com), 35: 3640-3653. DOI: 10.1002/joc.4238
 41. Matuszko D., 2015, A comparison of sunshine duration records from the Campbell-Stokes sunshine recorder and CSD3 sunshine duration sensor, Theoretical Applied of Climatology, 419:401-406. DOI 10.1007/s00704-014-1125-z
 42. Matuszko D., Piotrowicz K., Kowanetz L., 2015, Klimat [w:] M Baścik., B. Degórska, (red.) Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby, Ochrona, Kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków, 81-104.
 43. Matuszko D., 2014, Zachmurzenie i burze w aspekcie ekstremalnych zdarzeń atmosferycznych, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 139, 79–92.
 44. Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2014 , Prace Geograficzne, IGiGP UJ, 139, 1-95.
 45. Celiński-Mysław D., Matuszko D., 2014, An Analysis of Selected Cases of Derecho in Poland, Atmospheric Research, 149: 263-281. DOI: 10.1016/j.atmosres.2014.06.016.
 46. Matuszko D., 2014, Chmury jako element krajobrazu [w:] W. Ziaja, M. Jodłowski (red.) Struktura środowiska przyrodniczego a fizjonomia krajobrazu, IGiGP UJ, Kraków.
 47. Matuszko D., Węglarczyk S., 2014, Effect of cloudiness on long-term variability in air temperature in Krakow, International Journal of Climatology, 34:145-154. DOI: 10.1002/joc.3672.
 48. Matuszko D., 2014, Long-term variability in solar radiation in Krakow based on measurements of sunshine duration, International Journal of Climatology, 34:228-234. DOI: 10.1002/joc.3681.
 49. Soroka J., Matuszko D., 2013, Trudności w wizualnej ocenie zachmurzenia w Hornsundzie (SW Spitsbergen), Problemy Klimatologii Polarnej 23, 147-156
 50. Matuszko D., Soroka J., 2013, Zachmurzenie Spitsbergenu na podstawie obserwacji w Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie, Cloudiness over Spitsbergen based on observations made at the Polish Polar Station in Hornsund, IGiGP UJ, ss. 96.
 51. Matuszko D., Piotrowicz K., 2012, Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie, Przegląd Geograficzny, 84, 3, 413–422.
 52. Matuszko D., 2012, Porównanie wartości usłonecznienia mierzonego heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3, Przegląd Geofizyczny, LVII, 1, 3-10.
 53. Matuszko D., 2012, Influence of the extent and genera of cloud cover on solar radiation intensity, International Journal of Climatology, 32:2403-2414.
 54. Matuszko D., 2012, Influence of cloudiness on sunshine duration, International Journal of Climatology, 32: 1527–1536.
 55. Matuszko D., Piotrowicz K., 2012, Ekstremalne zdarzenia pogodowe w Krakowie i ich uwarunkowania cyrkulacyjne, [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red) Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 211-218.
 56. Matuszko D., Pluta G., 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu zachmurzenia (na przykładzie Krakowa), [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A. (red) Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, 147-156.
 57. Matuszko D., 2011, Niedobory promieniowania słonecznego i ich wpływ na życie mieszkańców miasta (na przykładzie Krakowa), Polska Energetyka Słoneczna, 2-4
 58. Bielec-Bąkowska B., Knozová G., Leśniok M., Matuszko D., Piotrowicz K., 2011, High suspended dust concentrations in Brno, Sosnowiec and Krakow (the year 2009 as an example), Prace Geograficzne IGiGP UJ, 126, 67-84.
 59. Matuszko D., 2011, Deficit of solar radiation and its impact on the lives of urban dwellers (case study: the city of Krakow), Prace Geograficzne IGiGP UJ, 126, 29-40.
 60. Matuszko D., Piotrowicz K. (red.), 2011 , Prace Geograficzne, IGiGP UJ, z. 126.
 61. Matuszko D., 2010 (2011), O terminologii dotyczącej promieniowania słonecznego, Polska Energetyka Słoneczna, 2-4, 27-30.
 62. Matuszko D., 2010, Wieloletnia zmienność promieniowania słonecznego w Krakowie na podstawie pomiarów usłonecznienia [w:] Bednorz E., Kolendowicz L. (red.), Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki cyrkulacyjne i radiacyjne, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 14, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, 119-128.
 63. Matuszko D., Skublicka L., 2010, Variability of diurnal amplitude of temperature in Krakow against the contemporary climate warming, Meteorological Journal, 13, 1, 9-12.
 64. Lewik P., Matuszko D., Morawska-Horawska M, 2010, Multi-annual variability of cloudiness and sunshine duration in Cracow between 1826 and 2005 [w:] R. Przybylak, J. Majorowicz, R Brázdil, M. Kejna (red.), The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview, Springer, Science + Business Media B.V.235-246. (DOI 10.1007/978-90-481-3167-9_10).
 65. Matuszko D., 2009, Chmury i pogoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 98 s. + 80 wkładka fot. ( II wydanie ).
 66. Matuszko D., 2009, Wpływ zachmurzenia na usłonecznienie i całkowite promieniowanie słoneczne (na przykładzie krakowskiej serii pomiarów), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 67. Matuszko D., 2009, Wątpliwości terminologiczne dotyczące promieniowania słonecznego, Prace Geogr. IGiGP UJ, 122, 55-61.
 68. Matuszko D., Soroka J., 2009, Spostrzeżenia dotyczące wpływu zachmurzenia na maksymalne wartości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, Prace Geogr. IGiGP UJ, 122, 39-48.
 69. Matuszko D., Skublicka L. 2009, Variability of diurnal amplitude of temperature in Cracow on the background of global warming effect [w:] A. Pribullova, S. Bičárová (red.) Sustainable development and bioclimate, Geophysical Institute of the Slovak Academy of Sciences, Slovak Bioclimatological Society of the Slovak Academy of Sciences, Stara Lesna 2009, 207-208.
 70. Ustrnul Z., Kowanetz L., Matuszko D., Twardosz R., Piotrowicz K., Wypych A., 2009, Klimatyczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w dorzeczu górnej Wisły na przełomie XX i XXI w., Climatic conditions of agriculture development in the upper Vistula river basin on the turn the of 20th and 21st century [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo, IGiGP UJ, 135-147.
 71. Matuszko D., Korzeniowska K., Krupa M., Panecka M., Kantor Ł., 2008, Wyniki badań ankietowych na temat wpływu pogody na zdrowie i samopoczucie człowieka [w:] K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.), Klimat i bioklimat miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, 445-454.
 72. Matuszko D., Skublicka L., 2008, Próba określenia wpływu zachmurzenia na dopływ promieniowania słonecznego [w:] K. Kłysik, J. Wibig, K. Fortuniak (red.), Klimat i bioklimat miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ, Łódź, 101-112.
 73. Matuszko D., Wojkowski J., 2007, Mapy środowiska przyrodniczego, Klimat – Warunki klimatyczno-bonitacyjne [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, 40-41.
 74. Matuszko D., Wojkowski J., Ustrnul Z., 2007, Mapy środowiska przyrodniczego, Klimat – średnia roczna temperatura powietrza [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, 38-39.
 75. Matuszko D., Wojkowski J., 2007, Mapy środowiska przyrodniczego, Klimat – Albedo powierzchni Ziemi [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, 36-37.
 76. Matuszko D., Wojkowski J., 2007, Mapy środowiska przyrodniczego, Klimat – Roczna suma całkowitego promieniowania słonecznego [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, 34-35.
 77. Matuszko D., Wojkowski J., 2007, Mapy środowiska przyrodniczego, Klimat – Roczna suma usłonecznienia możliwego [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, 32-33.
 78. Matuszko D., Wojkowski J., 2007, Mapy środowiska przyrodniczego, Klimat – Temperatura radiacyjna powierzchni Ziemi, [w:] I. Jędrychowski (red.), Atlas otoczenia Kampusu 600-lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, 30-31.
 79. Matuszko D., Struś P., 2007, Przestrzenne zróżnicowanie warunków solarnych Pogórza Zachodniobeskidzkiego (próba metodyczna), Spatial diversification of the solar conditions in the Pogórze Zachodniobeskidzkie region (methodical test), Pamiętnik Puławski, 144, 105-113.
 80. Matuszko D. Jędrychowski I., 2007 (2006), Pomiary usłonecznienia w Krakowie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, s.B, vol. LXI, 33, 284-289.56.
 81. Matuszko D., 2007, GroźŸne zjawiska towarzyszące burzom w Krakowie i okolicach, [w:] Cywilizacja i żywioły J. Szkutnicki, U. Kossowska-Cezak, E. Bogdanowicz, M. Ceran (red.), Polskie Towarzystwo Geofizyczne, IMGW, Warszawa, 78-83
 82. Matuszko D., 2007, Zagrożenia uzdrowiska Swoszowice, Informator Dziesiątki, 1 (84), 6.
 83. Matuszko D., 2007, Zmienność zachmurzenia na podstawie krakowskiej serii obserwacyjnej (1863-2005), [w:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (red.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Uniwersytet Jagielloński, 347-354.
 84. Matuszko D., Wojkowski J., 2007, Zróżnicowanie przestrzenne wybranych cech klimatu Krakowa [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IG i GP UJ, 201-204.
 85. Matuszko D., Piotrowicz K., 2007, Warunki bioklimatyczne [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IG i GP UJ, 169-186.
 86. Matuszko D., 2007, Usłonecznienie [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IG i GP UJ, 87-97.
 87. Matuszko D., 2007, Zachmurzenie [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, IG i GP UJ, 75-86.
 88. Matuszko D., (red), 2007, Klimat Krakowa w XX wieku, IG i GP UJ 251 s.
 89. Matuszko D., 2006, Chmury i pogoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 98 s. + 80 wkładka fot.
 90. Matuszko D., 2006, O problemach terminologicznych z zakresu zachmurzenia [w:] K. Migała, P. Ropuszyński (red.), Współczesna meteorologia i klimatologia w geografii i ochronie środowiska, Wrocław, 87-95.
 91. Matuszko D., 2006, Warunki solarne Krakowa i możliwości wykorzystania ich w helioenergetyce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, 229, 40, 321-327, Pierwsza Międzynarodowa Konferencja Energii Słonecznej i Budownictwa Ekologicznego, Energia Odnawialna, Innowacyjne idee i technologie dla budownictwa, Solina 2006, Rzeszów-Polańczyk 17-20 maja 2006, Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej PTES-ISES, Zakład Problemów Eko-Budownictwa, IPTT PAN
 92. Matuszko D., 2006, Porównanie warunków nefologicznych i solarnych w Krakowie i Gaiku-Brzezowej, [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.) Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IG i GP UJ, 73-82.
 93. Bąkowska-Bielec Z., Matuszko, D., 2005, Warunki meteorologiczne sprzyjające występowaniu burz w Krakowie i okolicach [w:] W. Chełmicki (red.) Meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne zjawiska ekstremalne w południowej Polsce, Folia Geographica ser. Geogr.-Phys, 35-36, 113-131.
 94. Matuszko, D., 2005, Próba określenia wpływu zbiornika wodnego na zachmurzenie i usłonecznienie (na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego), [w:] K.Krzemień, J. Trepińska, A Bokwa (red.) Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 79-91.
 95. Matuszko D., 2005, Ekstremalne zdarzenia w stuletnim przebiegu zachmurzenia i usłonecznienia w Krakowie, [w:] E.Bogdanowicz, U. Kossowska-Cezak, J.Szkutnicki (red.) Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 392-402.
 96. Matuszko D., 2005, Synchronous and asynchronous periods of cloudiness and sunshine duration in Cracow (over 1884-2003), Prace Geogr. IG i GP UJ, 115, 39-48.
 97. Matuszko D., Struś P. 2005, An assessment of solar conditions of the Wieliczka Foothills with the application of GIS (as exemplified by the environs of Gaik-Brzezowa and Łazy), Prace Geogr. IG i GP UJ, 115, 31-37.
 98. Matuszko D., 2005, Próba określenia wpływu zbiornika wodnego na warunki nefologiczne i solarne [w:] J.P. Girjatowicz, Cz. Koźmiński (red.) Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, Polskie Towarzystwo Geograficzne, 87-90.
 99. Matuszko D., 2005, Hasła [w:] A. Jackowski (red.) Słownik szkolny Geografia, Wydawnictwo Zielona Sowa, 557 s.
 100. Matuszko D., 2004, Hasła [w:] A. Jackowski (red.) Encyklopedia szkolna Geografia, Wydawnictwo Zielona Sowa, 700 s.
 101. Matuszko D., 2004, Zachmurzenie i usłonecznienie w Krakowie, [w:] Z. Michalczyk (red.) Badania geograficzne w poznaniu środowiska, Wydawnictwo UMCS Lublin, 436 – 438.
 102. Matuszko D., Twardosz R., Piotrowicz K., 2004, Relationships between cloudiness precipitation and air temperature, Geographia Polonica, 77, 1, 9-17.
 103. Matuszko D., Piotrowicz K., Twardosz R., 2003, The relationship between temperature, cloudiness and precipitation in Cracow at the time of rapid growth, Prace Geogr. IG i GP UJ, 112, 69 – 80.
 104. Matuszko D., 2003, Próba określenia wpływu miasta na zachmurzenie i usłonecznienie (na przykładzie Krakowa, [w:] J. Lach (red.) Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 68 – 73.
 105. Matuszko D., 2003, Chmury – klasyfikacja, rozpoznawanie, pogoda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 73 s. + 64 wkładka fot.
 106. Matuszko D., 2003, Variability of Cloudiness in Cracow During the 20th Century, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542, Studia Geograficzne 75, s. 163-175.
 107. Matuszko D., 2003, Cloudiness changes in Cracow in the 20th Century, International Journal of Climatology, 23, 8, 975-984.
 108. Matuszko D., 2002, Long – term course of cloud genera frequency in Cracow (1906-2000), EOS, American Geophysical Union, Washington, 83, 46, 528.
 109. Matuszko D. Kűhne O., 2002, Differentiation of equivalent temperature in a town (with Cracow and Homburg as examples), Prace Geogr. IG i GP UJ, 110, 77-86.
 110. Matuszko D., 2002, Wpływ cyrkulacji atmosfery na zachmurzenie w Krakowie [w:] A. Marsz, A. Styszyńska (red.) Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, 141-146.
 111. Matuszko D., Piotrowicz K., Twardosz R., 2001, Związki między zachmurzeniem, opadami i temperaturą powietrza w Krakowie w ostatnim stuleciu, Prace i Studia Geograficzne, 29, 113-119.
 112. Matuszko D., 2001, Wpływ miasta na zachmurzenie i opady (na przykładzie Krakowa) [w:] K. German, J. Balon (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy ekologii krajobrazu, 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 529-536.
 113. Matuszko D., 2001, Związek między rodzajami chmur a opadami na przykładzie Krakowa, [w:] J. Kapuściński (red.), Mikroklimat i parowanie terenowe, Mat. Konf, Poznań, 17.11.2000, 47-54.
 114. Matuszko D., 2001, Porównanie stosunków nefologicznych w Krakowie i Pradze, Folia Geographica, ser. Geogr.Physica. [w:] M. Morawska-Horawska, T. Niedźwiedź (red.), Wybrane zagadnienia klimatologii Polski Południowej, 31-32, (2000-2001).
 115. Matuszko D., 2001, Long – term observation of cloud cover in Cracow (1792-1999), Geographia Polonica, 74, 2, 41-56.
 116. Matuszko D., 2001, Związek rodzajów chmur z dobowym przebiegiem temperatury powietrza (na przykładzie Krakowa), Dokumentacja Geograficzna, PAN IGiPZ, Warszawa, 23, 41-49.
 117. Matuszko D., 2000/2001, Difficulties in visual cloud cover assessment – a study based on long – term nephologic observation series in Cracow, Trudności w wizualnej ocenie zachmurzenia – na podstawie wieloletnich obserwacji nefologicznych w Krakowie, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, s.B, vol. LV/LVI, 28, 231-238.
 118. Matuszko D., 2000, Frequency of occurrence of particular cloud genera at noon and during certain synoptic situations in Cracow, Częstość występowania poszczególnych rodzajów chmur w godzinach południowych w Krakowie przy określonych sytuacjach synoptycznych, Prace Geogr. IG i GP UJ, 105, 85-110.
 119. Matuszko D., 2000, The impact of cloud genera on daily course of air temperature in Cracow, 4-th Conference on Contemporary Topoclimatic Research, Warszawa 27-30 September, 2000, 27-28.
 120. Matuszko D., 2000, Long – term observation of cloud cover in Cracow (1792-1999), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 107, 243-250
 121. Matuszko D., 2000, The influence of a city on cloud cover (on the example of Kraków), Urbanny vyvoj na rozhrani milenii, Urbanne a krajinne   studie, nr 3, Filozoficka fakulta Presovskej univerzity, Presov, 401-407
 122. Matuszko D., 1999, Wieloletni przebieg częstości rodzajów chmur w Krakowie (1906-1995, Materiały Konferencji „Zmiany i zmienność klimatu Polski i ich wpływ na ekosystemy, gospodarkę i człowieka”, Łódź, 4-6 listopada 1999, 175-179.
 123. Matuszko D., 1999, Występowanie chmur opadowych w Krakowie w ostatnim 30-leciu na tle wielolecia, Materiały Konferencji „Niedobory i nadmiary opadów w ostatnim 30-leciu ich przyczyny i skutki”, Warszawa, 25-26 października 1999, 13-15.
 124. Matuszko D., 1998, Wpływ sytuacji synoptycznej na zachmurzenie w Krakowie, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, 3, 467 – 472.
 125. Matuszko D., 1998, Zachmurzenie w Krakowie (1906-1995), Przegląd Geofizyczny, XLIII. 3-4, 207-219.
 126. Matuszko D., Bielec Z., Multiannual variability of thunderstorms and Cb clouds occurrence in Cracow based on the period 1906-1995, „ 2nd European Conference on Applied Climatology”, 19 to 23 October 1998, Vienna, Austria.
 127. Matuszko D., 1997, Okresy o największym i najmniejszym zachmurzeniu w Krakowie   w latach 1906-1995, Materiały Sympozjum Jubileuszowego Ekstremalne zjawiska meteorologiczne, hydrologiczne i oceanograficzne, Warszawa, 1997, 103 – 106.
 128. Matuszko D, 1997, Porównanie stosunków nefologicznych w Lublinie i Krakowie, Problemy współczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego, Materiały Konferencji Naukowej, Lublin, 1998, 63 – 66.
 129. Matuszko D., 1996, Wpływ czynników antropogenicznych na zachmurzenie w Krakowie, Metody badań wpływu czynników antropogenicznych na warunki klimatyczne i hydrologiczne w obszarach zurbanizowanych, Materiały Konferencji Naukowej, Katowice, 1996, 97-108.
 130. Matuszko D., Trepińska J., 1994, Wpływ miejskiego klimatu na średnie ekstremalne temperatury powietrza na przykładzie Krakowa, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 96, 69-78.
 131. Matuszko D., 1992, Wieloletnie zmiany zachmurzenia w Krakowie, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 88, 147-156.
 132. Matuszko D., 1991, Rodzaje chmur nad Krakowem, Zesz. Nauk. UJ , Prace Geogr. 83, 149-158.
 133. Matuszko D., 1991, Występowanie nieba bezchmurnego i dni bezchmurnych w Krakowie, Zesz. Nauk. UJ , Prace Geogr. 83, 138-148.
 134. Matuszko D., 1990, Częstotliwość występowania rodzajów chmur w Krakowie, Zesz. Nauk. UJ , Prace Geogr.77, 57-67.

Udział w grantach badawczych KBN i innych projektach

 1. Kierownik Projektu popularyzatorskiego MNiSW „Taki mamy klimat METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA DLA KAŻDEGO!”

 2. Projekt Hydropolis – przygotowanie materiałów na Wystawę Multimedialną: Hydropolis przy Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu, 2015

 3. Projekt Stowarzyszenie Klimatologów Polskich „Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej” finansowany z funduszy EOG, 2014-2015
 4. Grant Sokrates/Erasmus – Wilno, 2007
 5. Projekt Uni Europejskiej ESPERE, realizowany w latach 2003-2006
 6. Grant habilitacyjny pt. „Związki pomiędzy zachmurzeniem a usłonecznieniem i promieniowaniem słonecznym na przykładzie krakowskiej serii pomiarów”,  realizowany w latach 2006-2008
 7. Grant zamawiany „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)”, realizowany w latach 2004-2007
 8. Grant promotorski realizowany w latach 1997-1999, promotor – prof.dr hab. Barbara Obrębska-Starklowa,  tytuł „Wieloletnia zmienność rodzajów chmur w Krakowie /1906-1995/”
 9. Grant promotorski realizowany w latach 1997-1999, promotor – prof.dr hab. Barbara Obrębska-Starklowa,  tytuł „Wieloletnia zmienność rodzajów chmur w Krakowie /1906-1995/”
 10. „Wiekowe zmiany klimatu w południowej Polsce na podstawie krakowskiej serii meteorologicznej  (1792-1995)”, realizowany w latach 1994-1996
 11. „Antropogeniczne oddziaływanie obszarów zurbanizowanych na niektóre elementy klimatu lokalnego na przykładzie Krakowa”, realizowany w latach 1984-1986

Wypowiedzi na portalach internetowych

https://nauka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Sz8leL0jYQen/74541952/145522087

https://wiadomosci.onet.pl/nauka/ekstremalne-zjawiska-pogodowe-w-polsce-wywiad-z-dr-hab-dorota-matuszko/sdhfl2f

https://dronowladni.pl/chmura-to-nie-rzecz-to-stan/

https://ekoguru.pl/baza-wiedzy/betonoza-i-ogrodoza-czyli-kilka-slow-o-klimacie-miasta/

https://ekoguru.pl/baza-wiedzy/dom-optymalny-czyli-jak-mieszkac-zgodnie-z-klimatem-zeby-nie-uzywac-klimatyzacji/?fbclid=IwAR0e7nYkhAU-n6DwshviQDGgYwFuDMtBwJ2pa5RjulG7WhXas6pmcUyV3CE

https://nauka.uj.edu.pl/nauki-scisle/-/journal_content/56_INSTANCE_7YIRkuRAFDR0/74541952/148860113

https://klimat.uj.edu.pl/baza-wiedzy/-/journal_content/56_INSTANCE_svi4t8UhkYXa/148934055/149831989

https://klimat.uj.edu.pl/baza-wiedzy/-/journal_content/56_INSTANCE_svi4t8UhkYXa/148934055/149432105

https://ekoguru.pl/baza-wiedzy/ekstremalne-zjawiska-pogodowe-w-polsce/?fbclid=IwAR1yFeQ5hZ9idW2pzbRu0CCNQ4SWrOBO-6YOrlnB3c2-lY5ZkOKrJcfiBfc

https://nauka.uj.edu.pl/nauki-scisle/-/journal_content/56_INSTANCE_7YIRkuRAFDR0/74541952/148253389?fbclid=IwAR00VgCGRbdgduIzBvHuW9H8u_4FavwMO3Xeypfx93XNoMfKwDEtoC4b0dg

https://www.facebook.com/cafenauka/posts/2628975944032514?comment_id=2631688833761225

%d blogerów lubi to: