Dydaktyka

Prowadzone kursy

Aktualnie:

1. Klasyfikacja i rozpoznawanie chmur

2. Dynamika chmur i układów chmurowych

3. Klimatologia fizyczna

4. Klimatologia stosowana

5. Seminarium magisterskie

6. Wykład w ramach kursu: Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych – perspektywa interdyscyplinarna, Instytut Socjologii UJ

7. Tutorial – Studia Matematyczno – Przyrodnicze

Dawniej:

1. Projekty

2. Podstawy meteorologii i klimatologii

3. Statystyka

4. Pracownia ogólnogeograficzna

5. Proseminarium

6. Geografia fizyczna stosowana

7. Biometeorologia człowieka

8. Terenowe metody badań przyrodniczych

9. Terenowa praktyka z meteorologii i klimatologii

Prace magisterskie

Ukończone:

 1. Porównanie stężenia zanieczyszczeń pyłowych w Krakowie i Jaśle
 2. Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze Myślenic
 3. Próba oceny wpływu stężenia pyłów zawieszonych PM 10 na usłonecznienie w Krakowie
 4. Studium występowania zjawiska derecho w Polsce
 5. Ocena sprawdzalności wybranych przysłów ludowych o pogodzie (na podstawie Krakowa)
 6. Warunki pogodowe na trasie Kraków – Olkusz w sezonie jesienno- zimowym
 7. Warunki meteorologiczne tras żeglugowych na Północnym Atlantyku
 8. Wpływ zachmurzenia na przebieg dobowy temperatury powietrza (na podstawie stacji Kraków-Balice)
 9. Klimat i bioklimat Ustronia Śląskiego
 10. Zróżnicowanie przestrzenne warunków solarnych na obszarze Krakowa z wykorzystaniem GIS
 11. Wpływ sytuacji synoptycznych i warunków meteorologicznych na zanieczyszczenie powietrza w Zakopanem
 12. Klimat Kotliny Sandomierskiej
 13. Występowanie burz w Polsce Południowej
 14. Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni z całkowitym zachmurzeniem w Polsce
 15. Zmienność występowania sytuacji meteorotropowych w Rzeszowie
 16. Zależność stężenia pyłu zawieszonego PM10 od kierunku i prędkości wiatru w Krakowie
 17. Wpływ warunków atmosferycznych na temperaturę gleby (na przykładzie Krakowa)
 18. Zależność występowania opadów atmosferycznych od rodzajów chmur na przykładzie Krakowa
 19. Porównanie wyników pomiarów meteorologicznych wykonanych przyrządami tradycyjnymi i automatycznymi (na przykładzie danych z Krakowa)
 20. Wpływ zachmurzenia na występowanie opadów w Tatrach
 21. Okresy bezopadowe w Polsce i ich uwarunkowania
 22. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w Japonii
 23. Zmienność rodzajów chmur w Polsce
 24. Wpływ sytuacji synoptycznej i warunków meteorologicznych na stężenie pyłów w woj. Małopolskim
 25. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmienność usłonecznienia na Spitsbergenie
 26. Uwarunkowania cyrkulacyjne występowania dni bezchmurnych w Polsce
 27. Wpływ zachmurzenia na natężenie promieniowania UV (na podstawie danych z Krakowa)
 28. Porównanie zmienności usłonecznienia w Krakowie i Poczdamie
 29. Warunki radiacyjne Krakowa w aspekcie helioenergetyki
 30. Zmienność i zróżnicowanie warunków klimatycznych Wysp Owczych
 31. Uwarunkowania występowania zjawisk konwekcyjnych w centralnej części Stanów Zjednoczonych
 32. Zróżnicowanie przestrzenne stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 w Krakowie (na podstawie danych z sieci Airly)
 33. Zmienność zachmurzenia w profilu pionowym Kraków – Zakopane – Kasprowy Wierch
 34. Zmienność usłonecznienia w profilu pionowym Kraków – Gaik Brzezowa – Zakopane – Kasprowy Wierch
 35. Zachmurzenie frontowe nad Polską południową
 36. Warunki klimatyczne w winnicy uniwersyteckiej w Łazach

Realizowane:

 1. Wpływ czynników antropogenicznych na zachmurzenie (na przykładzie Krakowa)
 2. Wysokość podstawy chmur niskich w aspekcie bezpieczeństwa lotów (na podstawie danych z lotniska Kraków-Balice)
 3. Uwarunkowania meteorologiczne i hydrologiczne powodzi błyskawicznej na obszarze zlewni Stradomki w czerwcu 2020 roku
 4. Zmienność dopływu promieniowania słonecznego w Krakowie i jej uwarunkowania
 5. Wpływ wybuchów wulkanów na usłonecznienie na przykładzie krakowskiej serii heliograficznej
 6. Wpływ pokrycia terenu na temperaturę powietrza w mieście (na przykładzie Krakowa)
 7. Porównanie wartości usłonecznienia mierzonego heliografem Campbella-Stokesa i czujnikiem elektronicznym CSD3 (na podstawie danych ze stacji na Kasprowym Wierchu)
 8. Porównanie zmienności zachmurzenia w Krakowie i Poczdamie

Proponowane:

„Betonoza” – wpływ powierzchni asfaltowych i betonowych na temperaturę powietrza
Porównanie warunków termicznych i wilgotnościowych nad powierzchniami o różnym pokryciu terenu.
Zróżnicowanie przestrzenne usłonecznienia w Europie

Klimat i bioklimat wybranych miast
Stan aerosanitarny Krakowa i jego uwarunkowania
Cyrkulacyjne uwarunkowania wybranych zjawisk i elementów klimatycznych na wybranym obszarze
Wieloletnia zmienność wybranych elementów klimatycznych i występowanie wartości ekstremalnych
Zmienność czasowa i zróżnicowanie przestrzenne wybranych elementów meteorologicznych

i inne zaproponowane przez magistranta.

%d blogerów lubi to: